© Antropark 2010, © Author Libor Balák, © Illustrations Zuzana Baláková

Libor Balák - kontakt: antropark@seznam.cz


     

Zpět na úvodní stránku

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Domovská stránka Antroparku - hlavní nabídka

 

Acheuléen (Starý paleolit)             

 

,,Jsem tu správně ve starém paleolitu?" ptá se Evička své nové kamarádky Lely.

,,Ano, jsi ve starém paleolitu v období před 100 tisíci do více jak milión a půl let."

 

,,Lelo, řekni mi, co je to za tábor?" vyzvídá Eva.

 

,,Toto je tábořiště lidí z Bilzingslébenu v Německu. Byli to lovci slonů, jelenů, zubrů, koní a dalších zvířat."

Lela vypráví dál: ,,Velká zvířata lovili vrháním oštěpu."

 

,,Většina lovců ve zvířecí říši loví zápasem, u kterého může dojít ke zranění nebo i smrti lovce!" 

 

,,Jsou i takoví tvorové, kteří se brání nebo loví na dálku a sami zůstávají opodál v bezpečí."

 

 

"A sem patří i člověk, který se řadí mezi tyto vzácné bezkontaktní lovce - predátory. Dospělí si nemohou dovolit při lovu žádná zranění a vážná rizika, protože my děti dospíváme velice dlouho a oni se musí o nás starat a všechno nás učit."

 

 

,,Zima v Bilzingslébenu bývá vlhká a krátká. Proto se nemusí dělat velké zásoby plodin a masa."

 

 

,,K sešití dvou kůží stačil někdy i širší řemínek nebo se mohlo jemně řemínkovat pomocí dřevených tyčinek a tenkého řemínku. O tom, že lidé z Bilzingslébenu dovedli dělat jemné a drobné předměty, ví archeologové, kteří našli jejich opracované kamenné nástroje velikosti nehtu," dodává ještě Lela.

 

,,Archeologové našli také řady rovnoběžných rýh na kostech, které ukazují, že nám, acheuléenským lidem, takové zářezy pro řemínkování nedělaly žádné problémy. Některé ploché kosti nesou dodnes stopy řezání, jak jsme je používali jako pracovní podložku."

.

 

,,A co je toto za tábor?"
,,Evi, to je tábor na Stránské skále na Moravě. Jedno z nejstarších osídlení v Evropě. Zdejší lidé žili v teplém období, sbírali zde plodiny, lovili zvířata, především vodní ptáky."

 

 

"Aby zde mohli lidé žít, tak museli vyřešit, jak vždy spolehlivě rozdělat oheň. To dokázali díky kousku rákosu vsazeného k vrtící tyčce a kvalitnímu troudu, uloženém ve vždy suchém, nepromokavém pouzdře."

 

 

,,Tomuto člověku připomněla paprskovitá struktura části kosti nějakou situaci nebo věc a ještě vše sám zvýraznil dalším vějířem rýh. Tato kost je jako doklad typicky lidského chování nejstarším takovým předmětem na celém světě."

 

,,A teď ti ukážu, která zvířata v období ascheuléenu u nás v Evropě žila:

 

zajíc, liška, 

zubr, kočka divoká, 

medvěd,

 vlk, 

šavlozubá kočka,

nosorožec, 

slon pralesní,   

bobr, jezevec, 

kachna, husa, vodouš, 

volavka, čáp, orel,

jelen, 

velký kůň." 

Pokud se chcete dozvědět více o zvířatech, klikněte zde.

 

,,Teď bych vás ráda pozvala mezi nejstarší námořníky.

 

 

Lidé před 850 tisíci roky často navštěvovali dračí ostrov Flores, vzdálený od tehdejší pevniny 19 kilometrů."

 

"A tito námořníci jsou o dalších tři sta padesát tisíc (350 000) let starší. Před milionem dvě stětisíci (1 200 000) lety se obyvatelé severního pobřeží Afriky vydali osídlit Pyrenejský poloostrov. Zrovna míří přes hluboké vody Gibraltarského průlivu, plné rychlých proudů."

 

"Kde se vzala u lidí taková zručnost a důvtip?"

"Vždyť všichni lidoopi se už jako malí dlouho a pracně učí plést hnízda na stromech tak, aby je bezpečně a pohodlně unesla. Člověk si hnízdo nemusí několikrát denně stavět a může tento um využít k řadě svých vlastních potřeb."

 

 

"Stejně tak jako orangutani, dovedli se před deštěm chránit i lidé."

 

 

,,A já se s vámi rozloučím portrétem nejstaršího chlapce mého druhu, totiž Homo erectus, tedy nejstaršího opravdového člověka z Afriky. Z doby více jak jeden a půl milionu let. Tento dvanáctiletý chlapec byl stejně jako někteří z Vás štíhlý a vysoký."

  

 

,,Děti, toto je habilis. Tento člověku podobný a blízký tvor žil v Africe před 2 miliony let a dříve mu vědci nesprávně přiřkli jméno člověk - Homo. Věřili totiž, že jen člověk může vyrábět nástroje. A já si ho natočím."

 

 "Ale výrobu kamenných nástrojů zvládají i někteří dnešní šimpanzi."

 

"Nejstarší, člověku podobné dvounohé tvory nazývají vědci australopithéky," vysvětluje Eva. 

 

,,V Laetoli ve východní Africe před třemi a půl miliony let."

 

"Jů! Tady v sopečném prachu zůstaly krásné otisky dvou australopithéků," obdivuje Evička vzácný nález.

,,Milé děti, zeptejte se paní učitelky, v muzeu nebo v knihovně, kde nejblíže byl staropaleolitický tábor a udělejte si tam s kamarády, se třídou nebo s rodiči výlet."

"Nezapomeňte nám poslat mail, ve kterém nám napíšete, jak se vám na lokalitě líbilo, jestli byla dobře značená, jestli jste ji dlouho nemuseli hledat, jaký jste měli pocit, že jste na místech, kde žili tak dávní lidé. Napište, kde byla nejbližší dobrá restaurace, stánek se suvenýry a pohlednicemi, vztahujícími se k památce. Rádi uvítáme i vaše fotografie a nejzajímavější příspěvky rádi zveřejníme."

Ahoj!"   


  


     

Zpět na úvodní stránku

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Domovská stránka Antroparku - hlavní nabídka

 

 

Kontakt - Libor Balák: antropark@seznam.cz

© Antropark 2010, © Author Libor Balák, © Illustrations Zuzana Baláková